Cinsel Terapi

  • Cinsel Terapi

Dünya Cinsel Sağlık Birliği’nin (World Association for Sexual Health) Cinsel Haklar Bildirgesi’ne göre;
Cinsellik her insanın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Cinselliğin tam olarak gelişimi temas,
mahremiyet, duygusal ifade, zevk, şefkat, aşk gibi temel insan ihtiyaçlarının doyumuna
bağlıdır.Cinsellik birey ile sosyal yapılar arasındaki etkileşim aracılığıyla oluşur. Cinselliğin tam
gelişimi bireysel, kişilerarası ve toplumsal mutluluk/iyilik için temel gereklerden biridir.
Cinsel terapi, cinsel sorunlar konusunda eğitim almış deneyimli psikologlar tarafından cinsel sorunları olan birey ya da çiftlere uygulanan bir tür kognitif davranış tedavisidir.
Cinsel sorunların büyük çoğunluğu bedensel değil, psikolojik sebeplerden kaynaklanmaktadır. Cinsel problemlerin tedavisi mümkün olmasına rağmen çoğu kişi bu problemini yok saymaya çalışır ve tedaviden kaçınır.
Hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel problemlere çok sık rastlanır. Sebepler bireye özgü olsa da genellikle cinsel açıdan ailevi baskı altında yetişmiş kişilerde cinsel problemler kaçınılmazdır. Cinsellikle ilgili yanlış bilgilendirilmeler, yaşanmış kötü tecrübeler de cinsel sorunlara yol açabilir.

Kadınlar en sık görülen cinsel problemler;
Vajinismus (ilişkiye girememe),
Cinsel İsteksizlik,
Orgazm Olamama,
Cinsel Tiksinti.

Erkeklerde görülen cinsel problemler,
Erken Boşalma,
Sertleşme Problemleri,
Cinsel İsteksizlik,
Orgazm Olamama.